آثار و تالیفات

 

هدایت پایان­ نامه های دکتری و ارشد

هدایت بیش از صد پایان نامه دکتری و کارشناسی ارشد در موضوعات زیر :

 • اقتصاد ایران
 • بانک­های دولتی ایران
 • آثار درآمدهای نفتی و سیاستهای پولی
 • تورم
 • نظام مالیاتی
 • آثار مخارج دولت بر تولید ناخالص داخلی
 • اشتغال
 • هدفمندسازی یارانه­ های انرژی
 • آسیب­ شناسی اقتصادنفتی
 • سیستم بانکداری ایران

 

کتاب­ ها
 • بررسی اثرات اجرای مالیات بر ارزش­ افزوده در ایران بر تورم‏، ‎‏سازمان امور مالیاتی کشور‏‎۱۳۸۳
 • مالیات بر ارزش افزوده:مروری بر ادبیات موضوع و تجربیات، سازمان امور مالیاتی کشور‏‎۱۳۸۳
 • بررسی اثرات احتمالی اجرای مالیات بر ارزش­ افزوده بر توزیع درآمد در ایران‎۱۳۸۳
 • بررسی اثرات اجرای مالیات بر ارزش افزوده بر تورم در ایران، سازمان امور مالیاتی کشور‏‎۱۳۸۳
 • پول و تورم: با نگاهی به فرایند تورم در ایران‏‎، تالیف‏‎،جهاد دانشگاهی تهران‏‎۱۳۷۴

 

مقالات چاپ شده در نشریات علمی به زبان انگلیسی
 • Ali Tayeb nia, Shapour Mohammadi, Underground Economy and Tax Gap, IRANIAN ECONOMIC REVIEW, ٢٠٠٨/٠١/٠١, ١٣, ٢٢

 • Ali Tayeb nia, Ali Tayeb nia, armaghan rahimi , armaghan rahimi , Exchange Rate Pass - Through to Domestic Prices in Iran ( ١٩٩٠ - ٢٠٠٦ ), IRANIAN ECONOMIC REVIEW, ٢٠٠٨/٠١/٠٥, ١٣, ٢٠

 • Ali Tayeb nia, Ali Tayeb nia, armaghan rahimi , armaghan rahimi , Exchange Rate Pass - Through to Domestic Prices in Iran ( ١٩٩٠ - ٢٠٠٦ ), IRANIAN ECONOMIC REVIEW, ٢٠٠٨/٠١/٠٥, ١٣, ٢٠

 • Asghar Shahmoradi, Ali Tayeb nia, Hossein Kavand , Business Cycle Features in the Iranian Economy, IRANIAN ECONOMIC REVIEW, ٢٠١١/٠١/١٢, ١٥, ٢٨

 • Ali Tayebnia, Giti Shakeri, the impact of oil price rise on industrial production, IRANIAN ECONOMIC REVIEW, ٢٠١٢/٠١/٢٢, ١٦, ٣١

مقالات چاپ شده در نشریات علمی به زبان فارسی
 • علی طیب نیا، ژیان مردوخی ، اثر حقوق مالکیت بر بهره برداری از منابع طبیعیرویکرد نهادگرا در مورد منابع نفت خام ایران، مجله تحقیقات اقتصادی، ١١١١/٠١/٠١، ٧٦
 • علی طیب نیا، تبیین پولی تورم : تجربه ایران، مجله تحقیقات اقتصادی، ١٣٧٣/٠١/٠١، ١، ٤٩
 • حسین محمدی ، علی طیب نیا، مقایسه کارایی سرمایه گذاری در بخشهای خصوصی و دولتی ایران، برنامه و بودجه، ١٣٨٣/٠٣/٣٠، ١، ٨٧
 • علی طیب نیا، علیرضا رفیعی ، محسن یزدان پناه ، بررسی اثرات احتمالی اجرای مالیات بر ارزش افزوده در ایران بر نابرابری، مجله تحقیقات اقتصادی، ١٣٨٤/٠١/٠١، ٦٨
 • علی طیب نیا، محسن یزدان پناه ، بررسی استقرار مالیات بر ارزش افزوده در ایران در تطبیقی بین المللی، پژوهشنامه اقتصادی، ١٣٨٤/٠٦/٣٠، ١٦
 • علی طیب نیا، فاطمه قاسمی ، نقش تکانه های نفتی در چرخه های تجاری ایران، فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران، ١٣٨٥/٠٩/٣٠، ٦، ٤
 • جعفر عبادی ، علی طیب نیا، رضا آقابابایی ، تحلیل تجربیات مالیه خرد در ایران جهت ارایه سازوکاری نوین، سیاست های اقتصادی (نامه مفید)، ١٣٨٧/٠٦/٠١، ٤، ٦٦
 • علی طیب نیا، ریحانه صفایی ، بررسی مقایسه ای از توسعه بازار پول و رشد اقتصادی در کشورهای گروه OECD و ECO، نامه مفید، ١٣٨٧/١١/١٥، ٤، ٢
 • علی طیب نیا، محسن یزدان پناه ، ارایه یک سناریو از اخذ مالیات بر خودروهای سواری در چارچوب مالیات بر موارد خاص، پژوهشنامه مالیات، ١٣٨٧/١٢/١٥، ١٦، ٣
 • علی طیب نیا، رضوان زندیه ، اثرات فرایند جهانی شدن بر تورم در ایران، فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران، ١٣٨٨/٠٢/١٥، ١٣، ٣٨
 • علی طیب نیا، معصومه فولادی ، بررسی اثار افزایش قیمتهای جهانی بر سطح قیمت های داخلی تراز تجاری و نرخ ارز با استفاده از یک مدل تعادل عمومی محاسبه ای، مجله تحقیقات اقتصادی، ١٣٨٨/٠٩/٣٠، ٤٤، ٤
 • علی طیب نیا، سمیه سیاوشی ، مالیات ستانی از تجارت الکترونیکی در ایران، پژوهشنامه مالیات، ١٣٨٨/١٠/٣٠، ١٧، ٧
 • علی طیب نیا، سعید تقی ملایی، پول و تورم در ایران:رویکرد خود رگرسیونی برداری، برنامه و بودجه، ١٣٨٩/٠٥/٣٠، ١٥، ١١٠
 • حمیدرضا نویدی قاضیانی ، علی طیب نیا، زهرا اسکندری دورباطی ، نظام تشخیص علی الراس در یک نظام آرمانی مالیات، پژوهشنامه مالیات، ١٣٨٩/١١/٠٧، ٩، ١٨
 • علی طیب نیا، عباس زارعی ، حمید یاری، بررسی تاثیر توسعه مالی بر نابرابری درامدی، سیاستهای اقتصادی، ١٣٨٩/١١/١٠، ٦، ٢
 • محمود متوسلی ، علی طیب نیا، محمود مشهدی احمد، تاملاتی نقادانه در ژرفای کاستیهای اقتصاد متعارف، پژوهشنامه اقتصادی، ١٣٨٩/١٢/٢٠، ١٠، ٤
 • محمود متوسلی ، علی طیب نیا، محسن حسنی ، سرمایه اجتماعی از دید رویکرد منفی فوکویاما در ایران، فرایند مدیریت و توسعه، ١٣٩٠/٠٣/٢٨، ٢٤، ١
 • علی طیب نیا، کریم زاهدی خوزانی ، ارائه الگوی مناسب برای اجرای مالیات بر ارزش زمین در ایران، پژوهشنامه مالیات، ١٣٩٠/٠٥/٠١، ١٩، ١٠
 • محمود مشهدی احمد، محمود متوسلی ، علی طیب نیا، نقدی بر روش شناسی اقتصاد مرسوم، برنامه ریزی و بودجه، ١٣٩٠/٠٦/٠١، ١٦، ٢
 • علی طیب نیا، آرزو ترشابى ، محاسبه کارایى بانکهاى ایران با استفاده از شکل تبعى انعطاف پذیر جامع فوریر و تحمیل شرایط نظم نظرى، برنامه ریزی و بودجه، ١٣٩٠/٠٧/٠١، ١٦، ٣
 • علی طیب نیا، حامد فرنام ، مدل راهبردی برای تقاضای پول در ایران با استفاده از مدل های انعطاف پذیر سیستم تقاضای تقریبا ایده آل و لئونتیف، راهبرد اقتصادی، ١٣٩١/٠٦/٠٢، ١، ١
 • علی طیب نیا، پوریا قربانی ، تحلیل و ازمون نقش قانون و تشریک اطلاعات اعتباری در توسعه مالی، پژوهشها و سیاستهای اقتصادی، ١٣٩١/٠٦/٣٠، ٢٠، ٦٢
 • محسن مهرآرا، علی طیب نیا، جلال دهنوی، بررسی عوامل تاثیر گذار بر تورم در اقتصاد ایران با استفاده از الگوی سری زمانی غیر خطی نوع STR، مجله تحقیقات اقتصادی، ١٣٩١/١١/٢٤، ٤٧، ٤

 

طرح های تحقیقاتی
 • استقراض خارجی - تجربه جهانی، مجری: نخست وزیری، ١٣٦٨
 • اقتصاد جنگ، مجری: دانشگاه امام حسین (ع)، ١٣٧٤
 • تاثیر سیاستهای تعدیل بر بازار کار ایران، مجری: موسسه تحقیقات اقتصادی، ١٣٧٥
 • توسعه پایدارو اندازه گیری شاخص های آن در ایران، مجری: مجمع تشخیص مصلحت نظام،١٣٨٠
 • بررسی اثرات وضع مالیات بر ارزش افزوده بر تورم در ایران، مجری: موسسه تحقیقات اقتصادی، دانشگاه تهران، ١٣٨٢
 • بررسی اثرات وضع مالیات بر ارزش افزوده بر توزیع درآمد، مجری: موسسه تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران‏، ١٣٨٢
 • تحلیل بر عملکرد نظام مالیاتی موجود و پیشنهاد یک الگوی مالیات ستانی غیرمستقیم، مجری: معاونت پژوهشی دانشگاه تهران،١٣٨٣