یادداشت ها

١٠ اسفند ١٣٩٣

فرصتی برای گفتگو

فرصتی برای گفتگو

این وب سایت محملی است برای طرح مسائل و موضوعات اقتصادی و ارائه ایده های صاحبنظران، کارشناسان اقتصادی، کارآفرینان و تمامی کسانی که دل در گروی امروز و فردای ایران اسلامی دارند. از اینرو برای رونق بخشیدن به اقتصاد ایران، بهره گیری از اندیشه یکایک شما عزیزان، سرمایه ای بی بدیل است. بعنوان یک معلم دانشگاهی که افتخار خدمت به ملت بزرگ ایران را پیدا کرده ام آماده دریافت ایده ها و نظرات سازنده تان هستم.