یادداشت ها

٠٧ اردیبهشت ١٣٩٤

سال پیش رو و هشت ابر پروژه کلیدی وزارتخانه

سال پیش رو و هشت ابر پروژه کلیدی وزارتخانه

وزارت امور اقتصادی و دارایی بعنوان یک ابر وزارت‌خانه تقریباً در ٢٠ حوزه تخصصی اعم از بانک، بیمه، بورس،گمرک،مالیات، سرمایه گذاری خارجی و حوزه های متنوع اقتصادی دیگر فعالیت دارد. ایجاد مشکل در هرکدام از این حوزه‌ها می‌تواند منجر به بحرانی در کشور شود. بنابراین برای جلوگیری از بروز این مشکلات و رهایی از غرق شدن در موضوعات کوتاه‌مدت و کم عمق، داشتن یک نگاه راهبردی و ایجاد تغییرات ساختاری-نهادی را مبنای کار خودم و وزارت اقتصاد قرار دادم. با کمک تیمی از همکارانم، عزم خود را در وزارت خانه جزم کرده‌ایم که فراتر از گرفتاری های روزانه و بدور از هیاهو، هشت ابرپروژه را به صورت ویژه طراحی، اجرا و رصد کنیم. همچنین سازمان‌های وابسته را ملزم به انتشار اسناد راهبردی شان در وب سایت های خود کرده‌ام.

در این بین برخی به من توصیه اکید داشتند که برنامه ها و پروژه ها را اعلام نکرده و آنان را به مطالبه عمومی تبدیل نکنم، اما تصمیم من این بود که تعهدات و برنامه های خود را به مردم اعلام کنیم. می دانم این کار برای مجموعه وزارت اقتصاد تبعات زیادی در پی دارد اما منافع آن که شامل مشارکت و نظارت مردم و تبدیل آن به خواست عمومی است بیشتر از هزینه های آن است.  

 

عنوان این هشت ابرپروژه عبارتند از:

  •        توسعه و تسهیل تجارت فرامرزی با ایجاد پنجره واحد تجاری
  •        ایجاد بستر یکپارچه تبادل اطلاعات اقتصادی (بیتا)
  •        مدیریت دارایی‌های دولت (مولدسازی دارایی ها)
  •        شفاف‌سازی‌و‌هوشمندسازی عملیات‌مالی دولت (خزانه‌داری‌ الکترونیک)
  •        بهبود محیط کسب وکار (بسترسازی و توانمندسازی اقتصاد مردمی)
  •        متوازن‌سازی و روزآمدسازی نظام تامین مالی کشور
  •        سهولت‌بخشی و شفافیت بخشی به نظام جامع مالیاتی
  •        ساماندهی سهام عدالت و تاسیس صندوق های دارایی های مردمی

 

امید است که نظارت و مشارکت عموم جامعه بتواند بر کیفیت و سرعت ابرپروژه ها بیافزاید.